LTENRU

AB „Anykščių kvarcas“ saulės šviesos elektrinės įrengimas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo

Projekto tikslas - įrengti 0,449 MW galios saulės šviesos elektrinę. Planuojama įrengti elektrinė sugeneruotų 431,7 tūkst. kWh per metus. Sėkmingai įgyvendinus projektą įmonė sumažins energijos vartojimo intensyvumą, kas sudarys sąlygas įmonei mažinti veiklos sąnaudas ir vykdyti veiklą efektyviau. Šios aplinkybės prisidės tiek prie įmonės konkurencingumo didinimo, tiek prie bendrų aplinkosaugos tikslų siekimo.
Projekto priemonė: „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“