LTENRU

ES projektai

UAB ANYKŠČIŲ KVARCAS įgyvendina projektą – atsinaujinančių energijos išteklių diegimas

Projekto tikslas - didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalies gamybą galutiniame energijos suvartojime.

Projekto rezultatas - Įgyvendinus Projektą bus įdiegta 249,99 kW saulės jėgainė. Per metus saulės jėgainė sugeneruos 249,99 MWh elektros energijos.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Trukmė - 10/2023 – 10/2025

Projekto vertė - 267 394 EUR

ES finansavimas – 132 320 EUR

 

 

AB „Anykščių kvarcas“ saulės šviesos elektrinės įrengimas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo

Projekto tikslas - įrengti 0,449 MW galios saulės šviesos elektrinę. Planuojama įrengti elektrinė sugeneruotų 431,7 tūkst. kWh per metus. Sėkmingai įgyvendinus projektą įmonė sumažins energijos vartojimo intensyvumą, kas sudarys sąlygas įmonei mažinti veiklos sąnaudas ir vykdyti veiklą efektyviau. Šios aplinkybės prisidės tiek prie įmonės konkurencingumo didinimo, tiek prie bendrų aplinkosaugos tikslų siekimo.
Projekto priemonė: „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“